Servis a životnosť

Prevencia je lepšia ako liečba!!! Hlavnou prioritou Športových stavieb s.r.o. po odovzdaní zrealizovaného športoviska je, aby si športový povrch zachoval dlhodobo pekný vzhľad a stabilné športovo-technické parametre. Pravidelnou údržbou a našim servisom si predĺžite životnosť športového povrchu. Cieľom starostlivosti pri umelých trávnikoch je udržať vlákna “slobodné a otvorené”. To zvýši kvalitu hrateľnosti a schopnosť povrchu odvádzať vodu po daždi bezproblémovo a rýchlo. Stromy sú najčastejší vinníci cudzorodých látok pre syntetické povrchy. Lístie, ihličie, drobné nečistoty, atď môžu spôsobiť problémy, a to buď tak, že zablokuje váš odvodňovací systém, alebo sú príčinou vzniku machov a plesní (klzké miesta).V rámci starostlivosti o ihrisko s umelým trávnatým povrchom je dôležité vykonať minimálne 1 krát ročne špeciálnu údržbu strojovým vybavením na to určeným. Táto činnosť spočíva v odstránení mechanických a prachových nečistôt nielen z povrchu z umelej trávy ale aj jeho výplne. Táto údržba predlžuje životnosť umelej trávy, udržiava hracie vlastnosti vo vynikajúcej kvalite, zlepšuje vodopriepustnosť a taktiež zlepšuje vizuálny dojem. Umelý trávnik tak mnoho rokov slúži ako nový.Naše servisné práce: kontrola spojov umelého povrchu a ich prípadná oprava, kontrola množstva zásypového materiálu a jeho prípadné doplnenie, repasácia poškodených miest povrchu a príslušenstva (siete, šport. vybavenie, atď.), strojné prečistenie športového povrchu, dodávka zásypového materiálu pre potrebu prevádzkovateľa športoviska. S vykonaním takejto údržby u Vás neváhajte kontaktovať Športové stavby s.r.o., ktorá disponuje vlastnou servisnou technológiou a s radosťou takúto údržbu a prečistenie zabezpečí.

Prejsť na web dodávateľa
  • Cena: podľa zákazky
  • Lokalita : Trenčín

Fotogaléria

Kontakt

Športové stavby, s.r.o.

Adresa
Nové prúdy 2484/8, 911 01 Trenčín
Web
http://www.sportovestavby.sk