Osvetlenie a oplotenie športovísk

Neodmysliteľnou súčasťou športovísk je ich osvetlenie, ktorým sa predlžuje čas pre športové využitie hlavne v jarnom a jesennom období. V čase, kedy sa dni skracujú a znižuje sa intenzita denného svetla sa skracuje aj možnosť hrateľnosti jednotlivých športovísk. Športové stavby s.r.o. riešia túto problematiku a ponúkajú pre Vás: kalkuláciu nákladov potrebných na umelé osvetlenie s podrobným rozpočtom, svetlotechnický návrh a výpočet, spracovanie projektovej dokumentácie osvetlenia, zemné práce a montáž osvetlenia, servis a údržba osvetlenia. Kvalita a kvantita osvetlenia v podstatnej miere ovplyvňujú nielen samotný športový výkon, ale aj rozhodovanie a sledovanie divákmi. Nakoľko investičné náklady na osvetlenie tvoria nepatrný podiel z celkových nákladov na zriadenie napr. tenisovej haly, je hazardom nekvalitným osvetlením znehodnotiť celkovú investíciu. Preto je vhodné ešte v etape projektovej prípravy konzultovať požiadavky na osvetlenie aj so svetelnotechnickým projektantom Športových stavieb s.r.o. Športový areál a jeho jednotlivé ihriská musia byť oddelené medzi sebou a samozrejme aj od okolitého prostredia.Aby sa hráč viac pohyboval na ihrisku a menej behaním za stratenou loptičkou, tak naša spoločnosť zabezpečí: ochranné a deliacie siete, sieťové a pevné oplotenie, mantinelové systémy, výmena poškodeného oplotenia a roztrhaných sietí. Zároveň chráni naše oplotenie ihrisko pred neželaným návštevníkom a vandalom.Dôležitým kritériom pri výbere použitých materiálov oplotenia je UV stabilita a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Nakoľko je oplotenie ihriska namáhané aj mechanicky (nárazy hráčov a lopty), tak je nevyhnutné zabezpečiť jeho pevné ukotvenie a celkovú stabilitu. Podľa daného tipu športu Vám Športové stavby s.r.o. navrhnú optimálny tip oplotenia a zaručia dlhodobú životnosť.

Prejsť na web dodávateľa
  • Cena: podľa zákazky
  • Lokalita : Trenčín

Fotogaléria

Kontakt

Športové stavby, s.r.o.

Adresa
Nové prúdy 2484/8, 911 01 Trenčín
Web
http://www.sportovestavby.sk